Thơ “Còn bao lâu nữa”, Không rõ tác giả

              CÒN BAO LÂU NỮA   
 
                    Bạn bè trên dưới tám mươi
                    Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi.
                    Số đông biến mất đâu rồi
                    Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.
                    Đếm kỹ còn mấy trăm tuần
                    Thời gian vùn vụt, bao lần gặp nhau ?
                    Thôi thì còn lại ngày nào
                    Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.
                    Khác biệt gì cũng thế thôi
                   Mai kia nằm xuống để rồi được chi.
                   Sao bằng ta cứ vui đi
                   Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>