Bằng hữu chân tình, thơ Cung Văn

BẰNG HỮU CHÂN TÌNH

Anh và Tôi đứng chung cùng trái đất
Việt Nam Cộng Hòa đâu thể nói thắng thua
Đồi 1515 trơ gan cùng tuế nguyệt
Dấu tích ngày xưa lá thông rụng biết bao mùa!

Ta vẫn đứng hiên ngang qua nhiều trở ngại
Sắc áo màu cờ còn nặng gánh trên vai
Hãy làm sao cho xứng đáng chí làm trai
Không chịu nhục trước uy danh Hồng Lạc!

Trước độc tài sao còn người ngu dại
Tham sân si luồn cúi miếng cơm thừa
Đi vái lậy từ Nam ra đến Bắc
Hãy cút đi về chầu lũ đười ươi!

Lũ khỉ đột trên tay cầm cái búa
Búa lên đầu cho nát óc mà thôi
Cái liềm hái cắt thịt gan cứa cổ
Đe dọa toàn dân ngữa cổ kêu trời!!!

Đất Mẹ Việt Nam chúng đập phá tan hoang
Chúng bán sạch núi rừng và biển cả
Bán xương máu của đồng bào vô tội vạ
Tội Ác tầy đình trời đất chẳng dung tha!

Bạn và Tôi tất cả cùng một chưởng môn
Hãy xóa sạch những cái gì nghịch lý
Đứng cùng nhau trên đỉnh cao Chân Thiện Mỹ
Với tất cả chân tính sám hối những sân si!

Đừng cố chấp trước dòng đời sai trái
Mở mắt mà đi khi tuổi đã xế chiều
Kẻo không kịp thời gian quay về Bến Giác
Trước khi mình nhấm mắt trăng hai tay!
9/17/2014
Minh Quốc Cung Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>