Bài ca tháng tư, mùa quốc hận, thơ Cung Văn

BÀI CA THÁNG TƯ MÙA QUỐC HẬN
Tháng Tư! Tháng Tư! Mùa QuốcHận!
Lá vàng lả tả khóc non sông.
Từng chiếc lá vàng : Từng giọt lệ
Khốc vì non nước trận cuồng phong!
Từng lớp người đi xoay vận nước
Như dòng thác lũ chảy xuôi dòng.
Người còn ở lại bền tâm huyết
Một tấm lòng son vững như đồng.
Ngưỡng mặt nhìn trời soi nhật nguyệt
Mà lòng đau thắt tận tâm can.
Ta đứng giữa dòng đời xuôi ngược
Một lòng chung thủy với non sông.
Thế sự thăng trầm đen thay trắng
Ta dại Ta khôn một kiếp người
Kiếp đời lưu lạc chưa từng trải
Có nghĩa lý gì trước cuộc chơi!
Thói đời đen bạc theo dòng chảy
Vững bước mà đi trước hiểm nguy.
Một đống tro tàn trên Đất Mẹ
Một bày quỷ đỏ rúc còn chi!
Dân đen thống khổ trơ xương thịt
Nước mất nhà tan lắm đoạn trường
Ruộng vườn đền miếu bay đâu mất
Khố rách áo ôm đứng chật đường.
Mẹ già con dại than như bộng
Rên xiết từng cơn nghẹn cả lòng!
Trời đất quay cuồng trong bão lộng
Máu đào cuồn cuộn chảy thành sông!
Nghĩa trang tử sĩ cô cô tịch
Cỏ cây vùi dập nấm mồ hoang!
Con cháu Hùng Vương đang quằn quại
Uất hận dâng trào ngập biển đông!
Mười năm trồng cây:cây khô kiệt!
Trăm năm trồng người: người ngu si!
Âm mưu thâm độc vô thương tiếc
Xích hóa tâm hồn lúc tuổi thơ!
Đỉnh cao trí tuệ sao ngu thế
Dốt đặc cán mai gặm củ gì?
Cúi mặt luồn trôn loài Dại Hán
Lên chân hống hách với dân lành.
Bán non bán biển bán luôn sông
Bán vịnh bán đảo sạch sành sanh
Tây Nguyên beauxite Tàu vơ sạch
Mở làng dựng ấp đất Bình Dương.
Trung Cộng di dân lập phố phường
Cơ đồ Tổ quốc chẳng tơ vương!
Tám mươi bốn năm trời điêu đứng*
Hồn thiêng sông núi ngậm ngùi thương!
Toàn dân vùng dậy thề quyết tử
Quét sạch quân thù xuống biển sâu.
“ Đất Việt trời Nam dân Việt ở
Sách trời đã định tự nghìn thu
Những phường nghịch tặc còn xăm phạm
Chắc chắn ngàn lần thảm bại hư!” **
Tháng Tư Quốc Hận đau hồn nước
Lịch sử ghi sâu đậm nét thù.
Anh linh liệt sĩ còn phưởng phất
Trong cõi bi thương hiển hiện về.
Đêm ngày cô tịch không hương khói
Một nén trầm hương tưởng niệm Người.
Di hài tử sĩ tìm đâu thấy
Chỉ thấy đau thương lịm cả hồn!
Nguyện cầu non nước thanh bình lại
“Thương Tiếc”*** ngày mai dựng dưới cờ.
Văn hiến nghìn năm tươi sáng mãi
Cho lòng dân tộc toại niềm vui.
Tháng Tư 2014
Minh Quốc Cung Van
*Từ 1930 đến 2014 là 84 năm
**Mượn l7i2 bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt.
***Tượng Thương Tiếc tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa
bị phá hủy sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>