Anh không đưa em về , thơ Cung Văn

ANH KHÔNG ĐƯA EM VỀ
Anh chưa đưa Em về
Thăm lại căn nhà xưa
Mẹ già chằm tơi lá
Khi mưa còn lưa thưa.
***
Anh chưa đưa Em về
Thăm lại cánh đồng xưa
Khi chiều vừa tắt nắng
Gié lúa vang đong đưa.
***
Anh chưa đưa Em về
Thăm lại bến đò xưa
Một sáng mai Thừa Phủ
Cô nữ sinh Đông Khánh
Trên con đò Hương xưa
Nụ cuời tuơi như hoa.
***
Anh chưa đưa Em về
Thăm lại đường Duy Tân
Có ngôi trương Đại Học
Luật pháp còn phân minh
Có đâu như bây giờ
Luật rừng rồi luật rú
Đau buồn không thể nói
Biết chửi sao cho vừa!
***
Anh chưa đưa Em về
Thăm lại Trường Văn Khoa
Văn Minh và Văn Hóa
Truyền thống ngàn năm xưa
Gìn vàng và giữ ngọc
Trân quý nếp văn phong
Hùng Vương còn rực sáng
Đời đời mãi ghi công
Có đâu như ngày nay
Theo Tàu phù vong tổ!!!
***
Anh chưa đưa Em về
Thăm Đai Học Khoa Học
Un đúc nhiều sinh viên
Thành những nhà Khoa bản
Nghiên cứu và phát minh
Bao công trình hữu ích
Chẳng bù như hôm nay
Toàn là Tiến Sĩ giấy
Đạo chích lại đạo văn

Chạy chọt ngồi ghế cao
Mang bao nhiêu tăm tiếng
Trước thế giới văn minh!!!
***
Anh không đưa Em về
Thăm lại quê hương xưa
Thăm giòng sông Hát Giang
Tưởng nhớ Hai Bà Trưng
Nữ anh thư xuất chúng.
Anh không đưa Em về
Thăm lại Đền Trấn Bạc
Thăm giòng sông Bạch Đằng
Hưng Đạo phá quân Nguyên.
Thăm lại Đền Tây Sơn
Viếng thăm gò Đống Đa
Thăm lại đất Thăng Long
Vua Quang Trung Hoàng Đế
Đập tan quân Nhà Thanh
Máu đỏ nhuộm sông Hồng.
Anh không đưa Em về
Thăm rất nhiều di tích
Của cha ông ngày trước
Bất khuất và hiên ngang
Không bao giờ chịu nhục
Trước quân thù bạo ngược
Trước độc tài áp bức
Thề một lòng chung sức
Quyết tử để tồn sinh
Một Việt Nam Hùng Cường
Một Việt Nam Tự Chủ
Một Việt Nam Tự Do
Hòa Binh và Dân Chủ…
Ngày 9/13/2014
MINH QUỐC CUNG VAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>