Chúc mừng bạn Nguyễn nhựt Châu của Cung Văn

CHÚC MỪNG NGUYỄN NHỰT CHÂU

Châu Cambodge –

Chút niềm vui chung vui cùng bạn

Chung vui cùng chị Monique và hai cháu thân yêu

Đã cùng nhau đoạt học vị Master De Sciences

Laurence chị nhận vị thứ Mention Très Bien

Còn cô em Anne cặp kè Mention Bien

Chúc cả gia đình  vui mừng nào tả xiết

Lúc nước Pháp còn long đong thất nghiệp

Rất nhiều người tìm việc mãi không ra

Nhưng hai cháu Lau-Anne vừa mới ra trường

Đã cùng nhau chấp cánh về Hospital

Riêng Beau garcon Michaél Ingénieur thì nay đây mai đó

Công tác thường xuyên cho hãng Valéo

Nhật Bản, Đại Hàn, Sanghai, Tapei, Thailande Singapour

Hạnh Phúc dài dài phải không Châu Cambodge?!

Châu Cambodge là Châu năm mươi năm ngày trước

Còn Châu bây giờ là Châu Parisienne

Là chính hiệu Châu Kinh đô ánh sáng…

Chúc mừng Châu Paris và Chị Monique

Đã qua rồi những năm dài lận đận

Vẫn âm thầm ngày đêm hy sinh tần tảo

Lo chu toàn trách nhiệm mẹ cha

Nuôi dưỡng đàn con ăn học thành danh!

Xin chúc mừng Anh Chị đã thành công

Con Hạc Trắng giờ đây an nhiên tự tại

Vui hưởng tuổi đời cho thỏa thích thanh tâm…

Biêt Hạnh Phúc là đời mình Hạnh Phúc

Không có gì quý hơn Dân chủ, Tự do!…

11/8/2014 – Giờ Hoàng đạo chính Ngọ 11:07 AM

Cung Văn và gia đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>