Stationery của Yahoo

T/g quý Chị và các Bạn Cùi,
Có lẽ Yahoo-Mail muốn giúp chúng ta có một hình thức VUI cho mùa lễ hội “Thanksgiving và Xmas” nên sáng hôm qua (Nov. 21) họ bắt đầu cho ra một “Feature” mới đó là cái (Stationery).

Tôi đã dùng thử thấy cũng tạm được.
Để trả lời một vài bạn đã hỏi, đây là cách sử dung:

Mỗi khi bạn bấm vô (Compose New Mail, Reply hoặc Forward) thì sẽ thấy tự động hiện ra một hàng TAB (có hình dưới đây). Đó là những mệnh lệnh sẽ được dùng trong Email của bạn.
Định nghĩa và Functions của từng ICON được diễn tả như trong hình bên dưới.
Bạn sẽ thấy một ICON mới (có hình số 2), đó là là Feature mới được nêu ở trên.
Bạn có thể gõ Email như thườnh lệ, sau khi hoàn tất, bấm vô ICON số 2 (Stationary) để chon lựa cái nào mình thấy … thích và hợp !
Bấm vô chữ SEND (Voilà).

Happy Thanksgiving
TG. NKĐ
(PDX Nov. 22-2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>