Bạn Phạm hữu Đức qua đời tại Nam CA vào ngày 17/8/2016

PHÂN ƯU

 

Được tin buồn,

Bạn PHẠM HỮU ĐỨC

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Pháp danh: QUẢNG TÂM AN

Vừa qua đời tại Westminster, Nam Cali vào ngày 17/8/2016

Hưởng thọ 80 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Đức và tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh bạn Đức sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Nguyễn Anh

Truyền thông K.16/TVBQGVN

 

Bạn Trần tế Đường qua đời vào ngày 30/7/2016 tại Nam CA

PHÂN ƯU

Được tin buồn,

Bạn    TRẦN TẾ ĐƯỜNG

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Vừa qua đời vào ngày 30/7/2016 tại Nam California

Hưởng thọ 81 tuổi

Toàn thể các bạn K.16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Đường và tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh bạn Đường sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Nguyễn-Anh

Truyền thông K.16/TVBQGVN

 

 

Tin buồn bạn Vũ thái thanh Hoa qua đời

                                                 PHÂN ƯU

Được tin buồn ,

                              Bạn  VŨ THÁI THANH HOA

                                     (VŨ THÁI MICHAEL)

                                   CSVSQ K.16/TVBQGVN

              Vừa qua đời tại Thủ Đức, Việt Nam vào ngày 17/5/2016

                                          Hưởng thọ 78 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Hoa và tang quyến.

           Kính nguyện cầu hương linh anh Hoa sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

                                               Nguyễn-Anh

                               Truyền thông k.16/TVBQGVN

 

 

Tin buồn bạn Nguyễn như Phú qua đời

NNPhu

Tin buồn bạn Nguyễn nhựt Châu qua đời

NNChaub

Tin buồn bạn Nguyễn xuân Hoàng qua đời

             PHÂN ƯU

Được tin :

          Bạn NGUYỄN XUÂN HOÀNG

CSVSQK16/TVBQGVN

Vừa qua đời tại New Jersey ngày 30/6/2015

Hưởng thọ 75 tuổi

Toàn thể các bạn khóa 16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Hoàng và tang quyến

Kính nguyện cầu anh linh bạn Hoàng sớm được siêu thoát.

Truyền thông khóa 16/TVBQGVN

Tin buồn chị Trần phát Đạt qua đời

                          PHÂN ƯU

5224394256_84bd3709be_m

     Được tin buồn:

                Maria Giuse NGUYỄN ANH THƯ

             Hiền thê của bạn TRẦN PHÁT-ĐẠT

                                             (CSVSQ K16/TVBQGVN)

                    Vừa qua đời tại Đông Bắc Hoa kỳ vào ngày 7/5/2015

                                             Hưởng thọ 74 tuổi

    Toàn thể các bạn khóa 16/TVBQGVN xin chia buồn cùng bạn Đạt,

   Kính nguyện cầu anh linh chị Anh Thư  sớm về nước Chúa.

                                   Truyền thông k16/TVBQGVN