Tin buồn bạn Vũ thái thanh Hoa qua đời

                                                 PHÂN ƯU

Được tin buồn ,

                              Bạn  VŨ THÁI THANH HOA

                                     (VŨ THÁI MICHAEL)

                                   CSVSQ K.16/TVBQGVN

              Vừa qua đời tại Thủ Đức, Việt Nam vào ngày 17/5/2016

                                          Hưởng thọ 78 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Hoa và tang quyến.

           Kính nguyện cầu hương linh anh Hoa sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

                                               Nguyễn-Anh

                               Truyền thông k.16/TVBQGVN

 

 

Tin buồn bạn Nguyễn như Phú qua đời

NNPhu

Tin buồn bạn Nguyễn nhựt Châu qua đời

NNChaub

Tin buồn bạn Nguyễn xuân Hoàng qua đời

             PHÂN ƯU

Được tin :

          Bạn NGUYỄN XUÂN HOÀNG

CSVSQK16/TVBQGVN

Vừa qua đời tại New Jersey ngày 30/6/2015

Hưởng thọ 75 tuổi

Toàn thể các bạn khóa 16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Hoàng và tang quyến

Kính nguyện cầu anh linh bạn Hoàng sớm được siêu thoát.

Truyền thông khóa 16/TVBQGVN

Tin buồn chị Trần phát Đạt qua đời

                          PHÂN ƯU

5224394256_84bd3709be_m

     Được tin buồn:

                Maria Giuse NGUYỄN ANH THƯ

             Hiền thê của bạn TRẦN PHÁT-ĐẠT

                                             (CSVSQ K16/TVBQGVN)

                    Vừa qua đời tại Đông Bắc Hoa kỳ vào ngày 7/5/2015

                                             Hưởng thọ 74 tuổi

    Toàn thể các bạn khóa 16/TVBQGVN xin chia buồn cùng bạn Đạt,

   Kính nguyện cầu anh linh chị Anh Thư  sớm về nước Chúa.

                                   Truyền thông k16/TVBQGVN

Tin buồn thứ nam của bạn Phạm minh Đức qua đời

PHÂN ƯU

Đựoc tin buồn,

Cháu PHẠM HOÀNG MINH QUỐC

Pháp danh: Thiên Quốc

Vừa qua đời tại Nam CA ngày 18/03/2015

Thứ nam của PHẠM MINH ĐỨC

  (CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Thay mặt toàn thể các bạn khóa 16 xin chia buồn

cùng anh chị Đức, nguyện cầu anh linh cháu sớm siêu thoát.

Truyền thông khóa 16.

Phân ưu cùng anh chị Vĩnh Quốc

                              

 

                            5224394256_84bd3709be_m

                                      PHÂN ƯU

Được tin buồn: Ông Giacôbê NGUYỄN VIẾT CẦN

           Bào huynh của chị VĨNH QUỐC

Vừa tạ thế tại New York ngày 2/3/2015

                   Hưởng thọ 80 tuổi

Toàn thể các bạn khóa 16 xin chia buồn cùng anh chị Quốc và tang quyến

Kính nguyện cầu anh linh ông Giacôbê sớm hưởng nhan thánh Chúa

 

Truyền thông khóa 16