Hiền thê Hoàng đình Khuê qua đời

Hien the Hoang dinh Khue

Bạn Trần phát Đạt qua dời

Được tin buồn,

Micheal Trần phát Đạt

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Vừa qua đời vào ngày 18/12/2017

Tại Virginia, USA

Hưởng thọ 78 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN  xin chia buồn cùng tang quyến, kính nguyện cầu

anh linh bạn Đạt sớm về nước Chúa.

Tôn thất Lăng

ĐDK.16/TVBQGVN

Đỗ thanh Quang qua đời

 

Bạn Đỗ thanh Quang đãDTQuang qua đời vào lúc 8:40 tối ngày 15/2/2017 tại Las Vegas,

và được thiêu tại Oakhill Memorial Park trên đường Curtner, San Jose vào ngày 1 March 2017