Bạn Nguyễn văn Phu qua đời ở Dallas, TX

NvPhu

Bạn Nguyễn văn Thuận qua đời vào ngày 17/10/2019 tại VA

NvThuan.Ajpg

Hiền thê Hoàng đình Khuê qua đời

Hien the Hoang dinh Khue

Bạn Trần phát Đạt qua dời

Được tin buồn,

Micheal Trần phát Đạt

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Vừa qua đời vào ngày 18/12/2017

Tại Virginia, USA

Hưởng thọ 78 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN  xin chia buồn cùng tang quyến, kính nguyện cầu

anh linh bạn Đạt sớm về nước Chúa.

Tôn thất Lăng

ĐDK.16/TVBQGVN