Bạn Trần phát Đạt qua dời

Được tin buồn,

Micheal Trần phát Đạt

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Vừa qua đời vào ngày 18/12/2017

Tại Virginia, USA

Hưởng thọ 78 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN  xin chia buồn cùng tang quyến, kính nguyện cầu

anh linh bạn Đạt sớm về nước Chúa.

Tôn thất Lăng

ĐDK.16/TVBQGVN

Đỗ thanh Quang qua đời

 

Bạn Đỗ thanh Quang đãDTQuang qua đời vào lúc 8:40 tối ngày 15/2/2017 tại Las Vegas,

và được thiêu tại Oakhill Memorial Park trên đường Curtner, San Jose vào ngày 1 March 2017

Bạn Phạm hữu Đức qua đời tại Nam CA vào ngày 17/8/2016

PHÂN ƯU

 

Được tin buồn,

Bạn PHẠM HỮU ĐỨC

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Pháp danh: QUẢNG TÂM AN

Vừa qua đời tại Westminster, Nam Cali vào ngày 17/8/2016

Hưởng thọ 80 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Đức và tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh bạn Đức sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Nguyễn Anh

Truyền thông K.16/TVBQGVN